+370 446 64 060

BENDRAUKIME

Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje: tauragiškių emocijos ir išgyvenimai (nuotr.)

Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje: tauragiškių emocijos ir išgyvenimai (nuotr.)

Rugsėjo 22-oji, pirmoji Šventojo Tėvo vizito diena, prasidėjo susitikimu S. Daukanto aikštėje su LR Prezidente Dalia Grybauskaite ir valdžios bei pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais. Šio renginio metu Popiežius susirinkusiesiems pasakė:

 

„Tai, kad šią piligrimystę po Baltijos šalis pradedu Lietuvoje, kuri, kaip mėgdavo sakyti šventasis Jonas Paulius II, yra „tyli karštos meilės tikėjimo laisvei liudytoja“ mane be galo džiugina ir teikia vilties.“

 

Po susitikimo Katalikų Bažnyčios vadovas vyko į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčią ir joje meldėsi rožinio dalį. Maldoje drauge dalyvavo Aušros Vartų gatvėje susirinkusios daugiavaikės, vaikus globojančios ar juos įvaikinusios šeimos, našlaičiai ir ligoniai. Popiežius Pranciškus prie Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo padėjo dovaną – auksinį rožinį, palaimino naują švč. Mergelės Marijos karūną ir 2000 susirinkusiųjų, kuriems tarė:

„Ši Motina <…> yra visų Motina; kiekviename, kuris čia atvyksta, ji mato tai, ko labai dažnai net mes patys nepajėgiame suvokti: ji įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse. <…> Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris mums suteikia galimybę sutikti Dievą.“

 

Nuo Aušros Vartų papamobiliu Šventasis Tėvas vyko į Katedros aikštę, kurioje jo laukė apie 60 tūkstančių jaunų žmonių. Pirmiausia Popiežius Pranciškus klausėsi jaunimo liudijimų, o paskui kreipėsi ir drąsino sakydamas:

„Sekti Jėzumi – tai uždegantis nuotykis, kuris suteikia mūsų gyvenimui prasmę, leidžia mums pasijusti bendruomenės dalimi. <…> Mielas jaunime, tikrai verta sekti Kristumi, nebijokime dalyvauti revoliucijoje, į kurią jis kviečia, – švelnumo revoliucijoje.“ Ragino nepasiduoti „pagundai susikoncentruoti į save, tapti egoistais ar lengvabūdžiais skausmo, sunkumų ir praeinančios sėkmės akivaizdoje“ ir pasipriešinti „individualizmui, kuris uždaro mus nuo kitų, padaro mus egocentriškus ir pasipūtusius, besirūpinančius tik savo įvaizdžiu ir savo gerove.“

 

Prieš įžengdamas į Vilniaus arkikatedrą baziliką, Popiežius suteikė susirinkusiems jaunuoliams palaiminimą. Katedroje jis pasimeldė prie jaunimo bei Lietuvos globėjo šv. Kazimiero kapo ir Tremtinių koplyčioje padėjo gėlių prie švč. Mergelės Marijos, Sibiro Madonos.

 

Rugsėjo 23-osios, antrosios vizito dienos rytą, kulminacija tapo Kauno Santakos parkeaukojamos šv. Mišios. Jose Šventąjį Tėvą sutiko virš 100 tūkstančių nuo 5 val. ryto susirinkusių žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos bei kitų šalių.

 

Šventasis Tėvas sakydamas homiliją paragino prašyti Jėzaus, kad „sutaikytų mus su mūsų praeitimi ir lydėtų mus dabartyje“. Taip pat kvietė būti „išeinančia“ Bažnyčia ir nebijoti „išeiti ir eikvoti save net tada, kai atrodo, kad tampame nematomi, prarasti save dėl pačių mažiausių, užmirštųjų, dėl tų, kurie gyvena egzistencijos pakraščiuose.“

 

Po šv. Mišių Popiežius kalbėjo „Viešpaties angelo“ maldą ir pasakė trumpą kalbą, kurios metu kvietė prašyti Mergelės Marijos, kad „mums padėtų pastatyti mūsų tarnystės kryžių, mūsų apsisprendimą būti ten, kur mūsų reikia, <…> kur gyvena paskutiniai iš paskutinių, kur reikalingas mūsų jautrus dėmesys atstumtiesiems, mažumoms, kad pašalintume iš mūsų aplinkos, iš mūsų kultūrinį polinkį nieku paversti kitą, atstumti tuos, kurie mums nepatinka ir trukdo mūsų patogumui.“

 

Pasibaigus šv. Mišioms, Vatikano valstybės vadovas pietavo su Lietuvos vyskupais. Iškart po jų Kauno arkikatedroje bazilikoje susitiko su dvasininkais, pašvęstaisiais bei seminaristais, atvykusiais iš visų trijų Baltijos šalių. Drauge su susitikimo dalyviais Popiežius dėkojo Viešpačiui už pašaukimus į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą.

 

Susirinkusiems Popiežius priminė, kad jie yra pašaukti gyventi, ilgėtis gyvojo Dievo, ieškoti kasdieninio dialogo su Viešpačiu per adoraciją ir maldą. Grįždamas į Vilnių Popiežius sustojo trumpai pasimelsti istorinėje Vilniaus geto teritorijoje, Rūdninkų skvere. Iškart po jos lankėsi Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje, kur jį pasitiko nuo trėmimų nukentėję Lietuvos žmonės, politinių kalinių ir tremtinių organizacijų atstovai. Šiame įvykyje taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo Valdybos nariai ir Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.Prie paminklo Popiežius padėjo puokštę gėlių ir meldėsi šiais žodžiais:

 

„Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu. Kad būtų veiklios atminties žemė, atnaujinanti įsipareigojimą kovai prieš bet kokią neteisybę. Skatinanti kūrybinius siekius apginti visų žmonių, ypatingai bejėgių ir pažeidžiamųjų teises. Ir kad būtų sutaikinimo ir skirtingumų harmonijos mokytoja.“

Po maldos Popiežius Pranciškus atsisveikino su susirinkusiaisiais ir laimindamas juos išvyko Apaštalinės nunciatūros link. Ankstų pirmadienio rytą, tęsdamas vizitą Baltijos šalyse, Šventasis Tėvas išskrido į Latviją.

 

 

Kokias emocijas ir išgyvenimus patyrė tauragiškiai, kuriems teko galimybė dalyvauti susitikimuose su Popiežiumi Pranciškumi:

 

Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus

Didžiausias liudijimas apie Popiežių, kaip Kristaus Vietininką, buvo pati Lietuvos rudens gamta. Bauginusi lietumi gamta padovanojo saulėtą diena. Dar daugiau… Popiežiui atėjus prie altoriaus danguje sušvito vaivorykštė… Senajame testamente ji yra Dievo meilės žmonėms – Sandoros liudijimas. Taigi Popiežiaus vizitas mums yra Dievo meilės dvasios liudijimas. Prakalbinantis įvairiai mūsų širdis. Šventasis Tėvas visiems buvo liudijimas apie nepagaunamą ir neįrėminamą į standartus, laiko, vietos ir erdvės kategorijas, Dievo Dvasios veikimą, kuris keičia gyvenimus.

Na gerai… per daug optimistiškai? Bet visgi, bent paliečia gyvenimą. Išlieka galbūt viskas po senovei – rutina, pykčiai, nesėkmės, bergzdžias savęs ieškojimas… Tačiau, tačiau įtarimas ir jausmas, kad kažkaip ir kažko visgi paliesti esam. Kad gyvenimas gali pasiūlyti daugiau, nei iki šiol išdrįsom pasiimti….

 

Sigitas Mičiulis

Popiežiaus vizitas Lietuvoje yra didelė dovana mūsų kraštui. Aukščiausias Pasaulio bažnyčių vadovas popiežius Pranciškus dar nebuvo Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir kitur, o pasirinko mažą Lietuvą su sena kalba, istorija, stipria dvasia, savita kultūra, suteikdamas viltį, kad mūsų kraštas galėtų tapti tiltu tarp Rytų ir Vakarų.

Tikiu, kad popiežiaus vizitas paskatins mūsų piliečius tautiniam atgimimui ir socialinei atsakomybei prieš artimą, visuomenę, Gamtą, Lietuvą ir tapsime pavyzdžiu kitoms valstybėms.

 

Laurynas Jarutis

Mums kaip šeimai tai labai  svarbu. Nes prieš 25 metus neturėjome galimybės patys nuspręsti,  dalyvaut ar ne, nes tėvai tuo metu nevažiavo. O dabar nepaisant, kad vaikai maži ir oras buvo žvarbus kėlėmės 5 val. ryto ir ėjome,  kad pamatyt, kad susitikt. Tai istorinis  100-mečio įvykis – popiežiaus palaiminimas Letuvai. Labai įstrigo žodžiai apie tai, kad reikia kunigijai būt artimesniems su tikinčiaisiais, o geradariams nesivaikyti garbės. Esu laimingas, kad turėjau galimybe pamatyt išgirst ir pajaust popiežiaus vizitą. Jaučiau Lietuvos susivienijimą, kaip per sausio 13-ąją 1991-aisiais, tik emocijos buvo džiugios ir pakilios. Labai geras jausmas. Jaučiamės geresni.

 

Julija Paltanavičiūtė

Į Susitikimą su Popiežiumi Pranciškumi vykau į Vilnių, kur buvo susirinkęs jaunimas iš visos Lietuvos ir svečių šalių. Kol laukėme atvykstant Popiežiaus, klausėmės žmonių liudijimų, buvo giedamos giesmės. Popiežiaus kalba mane paskatino apmąstyti daug įvairių dalykų. Šis Popiežiaus vizitas yra Dovana, kurią vertinu ir labai branginu. Man, kaip katalikei, šis susitikimas yra vienas svarbiausių įvykių gyvenime, kurio nepamiršiu.

 

Bronislovas Ambrozas

Kadangi nemėgstu jokio pobūdžio labai masinių susibūrimų, važiuoti sutikti Popiežiaus neplanavau, tačiau viskas susiklostė taip, kad kvietimas nuvažiuoti buvo padėtas tarsi ant lėkštutės, tereikėjo tik anksčiau atsikelti ir nuvažiuoti iki Tauragės.  Patogiai nuvykus vietoj darganos mus pasitiko tekanti saulė, giedras dangus ir puikiai nusiteikę žmonės.  Atvykus  Popiežiui  jausmas   buvo panašus kaip jaunystėje, kai pirmą kartą įvyksta kažkas svarbaus ir tolimesniam gyvenimui reikšmingo. Manau jog tai priklauso nuo asmeninio požiūrio ir tikslo, dėl ko tu atvažiavai. Popiežių veidas į veidą mačiau vos keletą sekundžių, tačiau kaip to visiškai užteko…

 

Vitalija Šlepavičienė

Popiežius Pranciškus labai drąsus ganytojas, galima sakyti, revoliucionierius. Jis labai nuolankus ir geba tenkintis mažais dalykais. Nepamatyti jo gyvai, kai visai ranka pasiekiamas būtų apsileidimas. Ruošiantis jį sutikti ir laukimo akimirkomis užliejo pilnatvės jausmas, o jo žodžiai tikrai privertė susimąstyti. Jis atvyko, ir išvyko, bet svarbiausiai, kad mūsų širdyse jis pasiliko. Tikrai dar ne kartą peržiūrėsiu Šv. Mišių transliaciją, norėdama įsiklausyti į jo žodžius, ir ne tik įsiklausyti, bet jais ir gyventi.

 

Remigija Černiauskienė

Sunku žodžiais išreikšti širdies džiaugsmą kokį patyriau susitikime Kaune su popiežiumi Pranciškumi. Dalyvavimas šv.Mišių aukoje, bendrystė maldoje su šimtatūkstantine minia, kurių viena intencija: padėka Dievui už tikėjimo dovaną, už šalia esantį, už gyvenimą, už Lietuvą už tą stebuklą, kad Popiežius aplankė mus.

Džiugu, kad Popiežius Pranciškus ragino atsigręžti į silpnuosius, į neturtingus, į vargstančius. Telaimina Dievas popiežių Pranciškų ir mus visus.

 

Eglė Gečienė

Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje – Dievo palaima ir didelis džiaugsmas žmonių sieloms! Pastarąsias dienas teko patirti tiek žmogiško gerumo, nuoširdumo ir begalinio vidinio džiaugsmo, kad sunku net žodžiais apsakyti!… Popiežius savo nuoširdumu ir dvasingumu tarsi tiltais sujungė visų žmonių širdis į vieną bendrystę… Tai neapsakomas jausmas!..

 

 

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto ir Tauragesradijas.lt  informacija

Organizatorių, Bronislovo Ambrozo, Antano Gylio, Mariaus Venskaus, Facebook nuotr.

Naujausios naujienos
Pasivaikščiojimai po Mažąją Lietuvą: penktojo etnografinio regiono svarba Lietuvos istorijai
Kandidatų į mero postą debatai
Pateikti siūlymai VRK dėl reglamento pakeitimo projekto
Preigūnai perspėja: visą vasario mėnesį vykdys prevencines priemones

1 Reklamos blokas

  • 250-x-100-Dziazo-dienos-Taurageje.jpg

2 Reklamos blokas

  • 250-x-100-dovanos-taurageje.jpg

3 Reklamos blokas

  • 250-x-100-2.jpg

4 Reklamos blokas

  • Gyvunu-globa-250-x-100.jpg

5 Reklamos blokas

  • TŽ-baneris-1.jpg

6 Reklamos blokas

  • Sidabrine-Linija-250-x-100.jpg

7 Reklamos blokas

  • rimsauga-2.jpg

8 Reklamos blokas

  • APSS-250-X-100.jpg

9 Reklamos blokas

  • Melynoji-Banga.jpg

10 Reklamos blokas

  • TAVA.jpg

Facebook

Google ads2

Google ads

Google ads3